Класически мигли. Извивка C.

Класически мигли. Classic volume lashes.